Meži ir ļoti ārkārtīgi liela Latvijas dabas sastāvdaļa. Latvija ārzemniekiem un arī mums pašiem, vienmēr asociējas ar skaistu dabu, zilām upēm un, protams, ezeriem, jūras tuvumu.

Noteikti ir vairāki faktori, kuri ietekmē mežu un cirsmu pirkšanas un arī pārdošanas darījuma darbību un apmēru, tādēļ savu pieredzi nevajag balstīt uz citu piemēra. Latvijā noteikti ir aktīvs mežu likums, kurš dažos punktos arī ietekmē kā arī dod ieskatu mežu kā arī cirsmu pārdošanas procesā. Kas jāņem vērā, ja vēlaties pārdot mežus?

Uzzini vairāk – https://siardn.lv/par-mums/

Kurš pierāda mežu vērtību?

Viens no galvenajiem vērtību noteicošajiem aspektiem ir rentablitāte. Šis faktors ir svarīgs ne tikai tad, ja grasāties pārdot mežus valstij, bet arī privātpersonām. Koku un augu tips, cērtamo koku kubatūra, būs nozīmīga tad, ja vēlaties pārdot cirsmu. Ja mežu grasāties pārdot valstij, tad cena tiks noteikta vadoties arī uz to,cik tālu pārdodamais zemes gabals atrodas no citiem valstij piederošiem mežiem. Ceļu tuvums mežam, tas, kur atrodas mežs, kāda ir mežaudze, grāvji kā arī vēl daudz kas cits sekmē mežu kopējo vērtību naudā. Nozīmīga loma ir arī potenciālo klientu skaitam. Augtāku cenas pidāvājumu ir iespējams saņemt, ja būs daudz interesentu.

Kurš regulē cirsmas cenu?

Cirsmu pārdošana notiek katru dienu. Cirsmas cenas noteikšanā, loma ir arī tam, vai tai seko jaunaudze, kāds būs mežu tips, atrašanās vieta un arī tamlīdzīgi. Cirsmu pirms pārdošanas noteikti ir vajadzīgs dastot, kas nozīmē koka mērīšanu augstumā un caurmērā, lai noteiktu kubatūru kubikmetros realitātē, nevis dokumentos minēto. Interesenti mežu un, protams, cirsmu iegādei un pārdošanai ir vienmēr, jo kokapstrāde mūsu valstī ir izteikti populāra.

Cenu noteicoši faktori.

Galvenā mežu vērtība noteikti ir tas, kādi koki aug mežā un, protams, kur tas atrodas. Mežu cena par hektāru var sasniegt pat astoņi tūkstoši eiro, taču tas noteikti ir īpaši vērtīgu apstākļu kombinācijā. Visvērtīgākie noteikti ir skuju koku meži, bet mazāk vērtīgie meži aug pie jūrām un arī upēm. Tā vērtēšana var tikt uzticēta gan valsts uzņēmumu darbiniekiem, gan privātiem biznesmeņiem, kas to dara ikdienā. Mežu cenas mūsu valstī bieži tiek noteiktas vadoties uz Valsts Mežu Dienesta noteiktiem izcenojumiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *